IDEA

Poszerz ŚwiatoPogląd to cykl wspólnych działań dla Polaków i obcokrajowców przebywających w naszym kraju, podczas których pragniemy zaktywizować osoby o różnym pochodzeniu, kulturze i światopoglądach i zachęcić do wspólnej rozmowy oraz budowania kultury dialogu.

Próbujemy obalać stereotypy, podejmując niewygodne tematy. Projekt ma również zaangażować obcokrajowców do wspólnego działania w sferze publicznej i dać szansę na integrację w ich nowym lokalnym środowisku.


O projekcie
O projekcie
O projekcie
Poznajmy się – międzykulturowe warsztaty dla młodzieży
Poznajmy się – międzykulturowe warsztaty dla młodzieży
Poznajmy się – międzykulturowe warsztaty dla młodzieży