Autor wielu książek, w tym także książki „Białoruś imperium kontrastów” (2018). Publikacja jest reportażem wypełnionym zabawnymi anegdotami oraz obserwacjami socjologicznymi. Książka powstała na podstawie czterech wypraw Artur Zygmuntowicza do tego kraju, w tym dwóch rowerowych. Książka została wyróżniona nagrodą im. Szwarc – Bronikowskiego. Jak sam mówi w Białorusi był jakieś 40 razy, a może i więcej! Ulubione kierunki jego wypraw to Polska wschodnia, Czechy, Białoruś i od jakiegoś czasu Gruzja. Co dwa lata organizuje też zbiórkę książek dla szkół polskich na Litwie i Białorusi.