To sinolog i dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej UMK, a także zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym UMK. Dr Maciej Szatkowski jest również wykładowcą i tłumaczem z języka chińskiego, a także autorem wielu publikacji poświęconych współczesnej kulturze chińskiej i dramaturgii chińskiej. W Chinach i na Tajwanie spędził kilka lat, wielokrotnie odwiedzając kraje Azji Południowo-Wschodniej.