Ryhor Terentev
Założyciel Brzeskiego Młodzieżowego Stowarzyszenia Publicznego „Czas Ziemi” w Brześciu na Białorusi w latach 2015 – 2021, Prezes Zarządu, Kierownik projektu. Od 2021 roku założyciel fundacji „Centrum Współpracy Międzynarodowej” począwszy od lutego roku do chwili obecnej, Prezes Zarządu, Manager Projektu. Obecnie od 2020 roku mieszka i realizuje projekty w Warszawie.


Dzymitry Pylipiu
Dima przeniósł się do Polski około 2 lata temu, sam pochodzi z Brześcia na Białorusi. Z wykształcenia jest biologiem środowiskowym. Przez cztery lata pracował w białoruskim rezerwacie przyrody, który znajduje się na granicy z Ukrainą i Polską. Od 2016 roku uczestniczył w działaniach organizacji pozarządowej, która zajmowała się edukacją ekologiczną, projektami publicznymi na terenie powiatu brzeskiego. W Warszawie w 2021 roku Dima został jednym z współzałożycieli Fundacji „Centrum Współpracy Międzynarodowej”. Interesuje się aktywnością obywatelską, działalnością ekologiczną, projektowaniem graficznym, fotografią i wideografią.