Polska coraz częściej staje się kierunkiem migracji – czy to z powodów politycznych, edukacyjnych czy ekonomicznych.

Dzięki przygotowanej przez nas ankiecie, pragniemy dowiedzieć się jak Polacy radzą sobie w coraz bardziej wielokulturowym środowisku i jak to wpływa na ich codzienność.

Termin realizacji badania:

zima/wiosna 2023

Odbiorcy:

Uczestnikami badania będą Polacy mający kontakt z imigrantami mieszkającymi w Polsce

Sposób przeprowadzania:

Odpowiedzi będziemy zbierać dzięki ankiecie utworzonej na Google Forms lub metodami tradycyjnymi

Wyniki:

Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas seminarium
Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas seminarium
Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas seminarium