Codzienność związana jest ściśle z tematyką migrancką i uchodźczą. Celem wystawy jest aktywizacja dzieci i młodzieży, próba zrozumienia jak wygląda perspektywa przyjazdu do Polski i tworzenia tu swojego świata. Fotografia, jako forma szeroko dostępna (telefony kom.) daje odbiorcom szansę na pokazanie swojego punktu widzenia. Sztuka, niejednokrotnie jest najlepszym kanałem do wyrażania trudnych, czasem traumatycznych doświadczeń. Wystawa powstanie z fotografii wyłonionych na podstawie konkursu.

Termin ogłoszenia konkursu:

marzec 2023

Odbiorcy:

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzież z rodzin migrackich i uchodźczych, pochodzących z Ukrainy z województwa pomorskiego, w tym odbiorców ze szkół biorących udział w innych zadaniach projektu.

Przedział wiekowy uczestników to 12 do 18 lat.

Liczba uczestników:

W konkursie weźmie udział m.in 50 uczniów – 20 prac wybranych przez komisję zostanie przedstawionych na wystawie podczas Dnia Kultury Ukraińskiej

Miejsce wystawy:

Muzeum Emigracji w Gdyni

Zasady i regulamin:

Więcej informacji wkrótce.