Rezultatem wiosennego spotkania dla pedagogów i nauczycieli – polskich i ukraińskich, z obszaru województwa pomorskiego będzie stworzenie e-przewodnika do komunikacji międzykulturowej. Zawarte w nim będą również treści dotyczące włączania do społeczności szkolnej osób o innym pochodzeniu oraz integracji wśród uczniów.