Poszerz ŚwiatoPogląd” – cykl wspólnych działań dla Polaków i obcokrajowców przebywających w naszym kraju, podczas których pragniemy zaktywizować osoby o różnym pochodzeniu, kulturze i światopoglądach i zachęcić do wspólnej rozmowy oraz budowania kultury dialogu; projekt sfinansowany z Programu Aktywni Obywatele –  Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.