Festiwal Światopogląd

2. Edycja Festiwalu Kultury Podroży ŚwiatoPogląd

Strona festiwalu

Warsztaty teatralne

„Z(a)łap Polskę – ŚwiatoPogląd z Polski do Meksyku”

podczas których uczestnicy:

– czytali wybrane fragmenty „Emigrantów” Sławomira Mrożka w wersji polskiej i hiszpańskiej,
– poprzez szereg ćwiczeń teatralnych poznali tajniki efektywnej komunikacji, przekazywania energii , świadomego posługiwania się oddechem oraz ćwiczyli artykulacje,
– poznali Polskę z perspektywy Meksykanów mieszkających w naszym kraju,
– porozmawiali o pochodzeniu, tożsamości, stereotypach i światopoglądach.

Warsztaty skierowane były dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej, jak i meksykańskiej.
Celem było pokazanie, że pomimo różnego pochodzenia, mieszkania w innych miejscach na świecie i znajomości innej kultury, więcej może nas łączyć niż dzielić.