Festiwal Kultury Podroży ŚwiatoPogląd kompleksowo przybliża trzy wybrane kraje.

Podczas spotkań pasjonatów podróży i obcokrajowców pragniemy w oparciu o tolerancję międzykulturową propagować świadome podróżowanie. ŚwiatoPogląd, łączy ze sobą przegląd relacji podróżników odwiedzających poszczególne miejsca, z zupełnie inną perspektywą- opowieściami mieszkańców tych regionów, obecnie przebywających w naszym kraju.
Taka formuła relatywizuje przekazywane przez podróżników informacje i umożliwia zdobyć wiedzę de facto z pierwszej ręki. Daje tym samym szerokie pole do dyskusji o różnych światopoglądach oraz pozwala przełamywać granice i stereotypy.

Zdecydowaliśmy się opowiedzieć o trzech diametralnie różnych kulturach i krajach z trzech kontynentów, nie ze względu na atrakcyjność tych destynacji podróżniczych. Determinantem był fakt, że migrantów tych narodowości coraz częściej możemy spotkać w naszym środowisku, co rodzi potrzebę, aby rozmawiać o wielokulturowości i tolerancji.

Przez dwa dni trwania Festiwal ŚwiatoPogląd zakłada realizację trzech oddzielnych bloków tematycznych, poświęconych poszczególnym krajom. W ramach każdego z nich, w programie zaplanowane są: – prelekcje polskich podróżników, ukazujące wybrany kraj z kilku odmiennych perspektyw – prezentacje sylwetek znawców przedmiotu – emigrantów z danego kraju, dające szansę poznania, nie tylko ich punktu widzenia, ale także historii związanych z przeprowadzką do Polski i spojrzenia na naszą ojczyznę – podsumowujący panel dyskusyjny z udziałem wyżej wymienionych oraz zebranej publiczności.

Geneza nazwy festiwalu ma etymologicznie kilka znaczeń: z jednej strony przedstawia względnie stały zespół przekonań i opinii, czerpanych z rozmaitych źródeł kultury, z drugiej zaś odnosi się do słowa „poglądowy”, czyli polegający na bezpośredniej, niejako namacalnej obserwacji. W ten empiryczny sposób chcemy stwarzać nowy, otwarty na innych ŚwiatoPogląd i za pomocą relacji ad oculos próbować opisywać Świat.

III edycja 18-20.06.2021 (Kolumbia, Maroko, Gruzja)

II edycja: 8-9.05.2020 (Wietnam, Kuba, Rumunia)

I edycja: 29-30.03.2019 (Indie, Meksyk, Ukraina)