Poznajmy się to działania włączające uczniów ukraińskich przebywających w województwie pomorskim w budowanie lokalnego środowiska i wzmacniających integrację społeczną poprzez realizowanie zajęć teatralnych z edukacji międzykulturowej, a także działań promujących kulturę ukraińską. Projekt aktywizuje też polskich uczniów i nauczycieli, zwiększając poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Chcemy uciec od określeń migrant czy uchodźca, na rzecz poznawania siebie z silnych stron i wzmacniania poczucia własnej wartości. Projekt odpowiada na problem braku świadomości międzykulturowej u Polaków, a co za tym idzie stygmatyzacji osób przybyłych do nas z innych krajów. Zainteresowanych włączymy w wydarzenia edukacyjne (warsztaty dla dzieci i młodzieży, seminaria dla polskich i ukraińskich pedagogów) oraz kulturalne (Dzień Kultury Ukraińskiej). Głównymi odbiorcami są uczniowie i nauczyciele – Polscy i Ukraińcy. Dzień Kultury Ukraińskiej to wydarzenie dla rodzin z dziećmi – ukraińskich i polskich, a także dla wszystkich miłośników poznawania innych kultur.

PoznajMY się!
PoznajMY się!
PoznajMY się!