Academic Center of Culture and Art „Od Nowa” Nicolaus Copernicus University is one of the oldest and the biggest academic community centre in Poland. Every year we organize about 300 cultural events. In „Od Nowa” take a place different festivals such as: „Jazz Od Nowa Festival”, „Toruń Blues Meeting”, „Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA”, „Majowy BUUM Poetycki”, „Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego”. Also we organize a lot of concerts, film screenings in our Cinema „Niebieski Kocyk”, exhibitions in our two Gallery „Dworzec Zachodni” and „011”.

If you want contact with us you can call: +48 56 611 4593 or send a e-mail: club@umk.pl https://odnowa.umk.pl/


Академічний центр культури та мистецтва “Od Nowa” Університет Миколая Коперника – один з найстаріших та найбільших академічних громадських центрів у Польщі. Щороку ми організовуємо близько 300 культурних заходів. У „Od Nowa” відбудуться різні фестивалі, такі як: „Jazz Od Nowa Festival”, „Торуньська блюзова зустріч”, „Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA”, „Majowy BUUM Poetycki”, „Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego”. Також ми організовуємо багато концертів, кінопоказів у нашому кінотеатрі „Niebieski Kocyk”, виставки у наших двох галереях „Dworzec Zachodni” та „011”.

Якщо ви хочете зв’язатися з нами, ви можете зателефонувати: +48 56611 4593 або надіслати електронний лист: club@umk.plhttps://odnowa.umk.pl/


ACKiS  „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z najstarszych i największych akademickich ośrodków kultury w Polsce. Rocznie organizujemy ok 300 wydarzeń kulturalnych. Odbywają się liczne festiwale takie jak: „Jazz Od Nowa Festival”, „Toruń Blues Meeting”, „Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA”, „Majowy BUUM Poetycki”, „Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego”. Dodatkowo organizujemy koncerty, seanse filmowe w naszym Kinie „Niebieski Kocyk”, wystawy w naszych dwóch Galeriach „Dworzec Zachodni” oraz „011”.

Kontakt do nas tel: +48 56 611 4593 lub e-mail: club@umk.pl