Aby lepiej działać, zbieramy informacje o odbiorcach naszych działań. Udało nam się przeprowadzić ankiety wśród 79 obcokrajowców mieszkających w Polsce na temat ich nawyków dotyczących wolnego czasu, uczestnictwa w kulturze oraz tego, jak oceniają integracją z Polakami.

31 spośród ankietowanych wybrało ankietę w wersji polskiej, zaś 48 odpowiedziało po angielsku. Ciekawe wnioski płyną z faktu, że większości ankietowanych wygodniej było odpowiedzieć po angielsku (być może więcej z tych osób pochodzi z krajów zachodnich), a bariera językowa stała się czynnikiem wpływającym na wyniki. Osoby, które wypełniły ankiety po polsku, częściej korzystają z życia kulturalnego, częściej spotykają się z Polakami i integrują się z nimi.

Więcej wniosków w infografikach:


Przeprowadziliśmy także indywidualne wywiady z 5 obcokrajowcami i wybraliśmy najciekawsze, najbardziej wymowne wypowiedzi:


Zrealizowaliśmy ponadto sondy uliczne dotyczące trzech państw, którym poświęcamy w tym roku Festiwal ŚwiatoPogląd.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Funduszu Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG