https://emic.com.pl/

FB: www.facebook.com/FundacjaEmic


In 2015, they started activities to support foreigners and foreigners, refugees and refugees, migrants and migrants in Poland. They have been continuing this work ever since. They operate mainly in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Thanks to the Emic Foundation, you can take advantage of: professional counseling, language courses, legal assistance and legalization of stay, psychological support, cooking lessons, activities for children, neighbour`s club and many more.


У 2015 році вони розпочали діяльність з підтримки іноземців та іноземців, біженців та біженців, мігрантів та мігрантів у Польщі. З тих пір вони продовжують цю роботу. Вони діють переважно в Куявсько-Поморському воєводстві.

Завдяки Emic Foundation ви можете скористатися: професійною консультацією, мовними курсами, юридичною допомогою та легалізацією перебування, психологічною підтримкою, уроками кулінарії, заходами для дітей, сусідським клубом та багатьма іншими.


W 2015 roku Fundacja Emic rozpoczęła działania wspierające cudzoziemców i cudzoziemki, uchodźców i uchodźczynie, migrantów i migrantki w Polsce. Od tego czasu kontynuuje tę pracę. Działa głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki Fundacji Emic można skorzystać między innymi z: doradztwa zawodowego, kursów językowych, pomocy prawnej i legalizacji pobytu, wsparcia psychologicznego, warsztatów kulinarnych, zajęć dla najmłodszych, klubu sąsiedzkiego.


Fundacja Emic w  Toruniu

ul. Klonowica 40/1,
87-100 Toruń

+48 507 412 653

Fundacja Emic w Bydgoszczy

ul. Gdańska 128,
85-021 Bydgoszcz

• +48 501 186 730

emic@emic.com.pl