W czerwcu obędzie się 3. Edycja Festiwalu ŚwiatoPogląd w Centrum Kultury Dwór Artusa.

Festiwal zakłada realizację 3 oddzielnych bloków tematycznych, poświęconych poszczególnym krajom. W ramach każdego z nich, w programie zaplanowane są:

  • multimedialne prelekcje polskich podróżników, ukazujące wybrany kraj z kilku odmiennych perspektyw;
  • prezentacje specjalistów – emigrantów z danego kraju, dające szansę poznania, nie tylko ich punktu widzenia, ale także historii związanych z przeprowadzką do Polski i spojrzenia na naszą ojczyznę;
  • podsumowujący panel dyskusyjny z udziałem wyżej wymienionych, publiczności oraz specjalistów, naukowców i dziennikarzy.

Spoiwem łączącym wszystkie bloki będą warsztaty „Świadome podróżowanie” skierowane do prelegentów, obcokrajowców i uczestników festiwalu.

Festiwal zakończy się finałowym koncertem – wieńczącym cały projekt Poszerz ŚwiatoPogląd.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.