Projekt Wielokulturowi Sąsiedzi był intensywnym i bogatym w doświadczenia czasem. Udało nam się zrealizować wiele wydarzeń i poznać fantastycznych ludzi! Od początku projekt udało nam się zorganizować:

  • trzy warsztaty kulinarne,
  • warsztaty komunikacji międzykulturowej,
  • warsztaty artystyczno-teatralne Kontynenty,
  • sześć audycji radiowych o wielokulturowości,
  • trzydniowy 4. Festiwal Kultury Podróży Światopogląd.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.