IDEA

Poszerz ŚwiatoPogląd to cykl wspólnych działań dla Polaków i obcokrajowców przebywających w naszym kraju, podczas których pragniemy zaktywizować osoby o różnym pochodzeniu, kulturze i światopoglądach i zachęcić do wspólnej rozmowy oraz budowania kultury dialogu.

Próbujemy obalać stereotypy, podejmując niewygodne tematy. Projekt ma również zaangażować obcokrajowców do wspólnego działania w sferze publicznej i dać szansę na integrację w ich nowym lokalnym środowisku.

Poszerz ŚwiatoPogląd stanowi rozwinięcie inicjatywy Festiwalu Kultury Podróży ŚwiatoPogląd – łączącego przegląd relacji podróżników odwiedzających wybrane miejsca, z zupełnie inną perspektywą- opowieściami mieszkańców tych regionów, obecnie przebywających w naszym kraju. Podczas wydarzenia uczymy świadomego podróżowania w oparciu o wartości edukacji międzykulturowej, przybliżając uczestnikom wydarzenia trzy wybrane państwa. 3. Edycja festiwalu i zarazem finał projektu, będzie opowiadała o trzech wybranych krajach.


MISJA

  • Znalezienie wspólnej „przestrzeni komunikacji” dla wszystkich narodowości zamieszkujących Polskę.
  • Zapoczątkowanie procesu dialogu międzykulturowego.
  • Zaangażowanie osób o odmiennych poglądach we wspólną rozmowę.
  • Obalenie stereotypów i uprzedzeń.
  • Podjęcie niewygodnych społecznie tematów.
  • Budowanie w Polsce kultury dialogu.
  • Przybliżenie kultury poszczególnych nacji, poprzez sztukę.
  • Aktywizacja i podniesienie poziomu integracji międzykulturowej.
  • Zaangażowanie mieszkańców regionu do dyskusji o różnorodnych perspektywach i wypracowanie rozwiązań pomimo różnic.
  • Stworzenie nowatorskiego i wyjątkowego w skali kraju festiwalu, ukazującego wiele wątków i perspektyw związanych z trzema wybranymi krajami oraz mieszkańcami tych miejsc.

KIEDY

01.01-01.09.21


GDZIE

Możesz spotkać się z nami w Toruniu i w sieci.


DLA KOGO

Nasz projekt zakłada kilka różnych aktywności, dzięki czemu każdy, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia może znaleźć coś dla siebie.

Warsztaty teatralno-kulturowe Poznajmy się – młodzież 15-19 lat / Polacy i Obcokrajowcy

Warsztaty kulinarne Świat po mojemu – dla wszystkich grup wiekowych / Polacy i Obcokrajowcy

Sonda uliczna – dla wszystkich grup wiekowych / Polacy i Obcokrajowcy

Imigrancki Slam Poetycki Babel – 18+  / Polacy i Obcokrajowcy

Festiwal Kultury Podróży ŚwiatoPogląd – dla wszystkich grup wiekowych / Polacy i Obcokrajowcy


Kontakt: poszerz.swiatopoglad@gmail.com