Klub Od Nowa, 23 kwietnia 2021 r. godz. 18:00


Organizacja z Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Ogólnopolskiego Imigranckiego Slamu Poetyckiego „Babel”.

Aktualne informacje o naborze.

Projekt zakłada przegląd i konkurs promujący twórczynie i twórców imigranckich z całej Polski. Dając szansę zabrania głosu w sprawach publicznych za pomocą poezji i stworzenie przestrzeni do ekspresji artystycznej. Językiem wykładowym, dla usprawnienia komunikacji, slamu będzie angielski, jednak każdy z twórców będzie miał szansę zaprezentowania również utworu w ojczystym języku. Prezentowana twórczość (przynajmniej 1 z utworów) będzie musiała dotyczyć tematyki emigracji. Laureatów slamu wybiera zebrana publiczność.

Slam „Babel” to hybryda, która z jednej strony pozwala piszącym do szuflady zaistnieć na scenie, a z drugiej propaguje tolerancję, otwartość oraz fakt, że poezja nie ma granic. Jest to okazja do tego, aby w przeciwieństwie do regularnych slamów (w których obowiązuje twórczość w języku polskim), na scenie pojawili się poeci tworzący po angielsku.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do Polaków – spełniających swoją wenę w języku angielskim, jak i gości zagranicznych (np. studentów programu Erasmus lub obcokrajowców mieszkających na terenie całej Polski).

Poprzez poetycki tygiel Babel, chcemy w Toruniu „dać głos” twórczości imigranckiej, a angielski jako język wykładowy/akademicki daje szansę wspólnego zrozumienia.

(W przypadku powrotu obostrzeń w związku z Covid-19 – slam online na platformie Zoom.)


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Funduszu Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG