Seria 3 comiesięcznych spotkań „Świat po mojemu” zakłada przedstawienie obcokrajowców z Gruzji, Maroka i Kolumbii, przebywających w Polsce, poznanie ich życia, tradycji, kuchni i kultury.

Projekt zakłada spotkania przy „wspólnym stole”, podczas których uczestnicy będą wspólnie gotować tradycyjne potrawy danego kraju. Spotkania są bazą do tworzenia dla imigrantów rożnych narodowości nowych społeczności lokalnych,

To zadanie będzie objęte opieką merytoryczną i współorganizowane przez Partnera naszego wydarzenia – Fundację Emic.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Funduszu Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG