• Idea
Festiwal Kultury Podroży ŚwiatoPogląd kompleksowo przybliża trzy wybrane kraje. Podczas spotkań pasjonatów podróży i obcokrajowców pragniemy w oparciu o tolerancję międzykulturową propagować świadome podróżowanie. ŚwiatoPogląd łączy ze sobą przegląd relacji podróżników odwiedzających poszczególne miejsca, z zupełnie inną perspektywą- opowieściami mieszkańców tych regionów, obecnie przebywających w naszym kraju. Taka formuła relatywizuje przekazywane przez podróżników informacje i umożliwia zdobyć wiedzę de facto z pierwszej ręki. Daje tym samym szerokie pole do dyskusji o różnych światopoglądach oraz pozwala przełamywać granice i stereotypy.
Zdecydowaliśmy się opowiedzieć o trzech diametralnie różnych kulturach i krajach z trzech kontynentów, nie ze względu na atrakcyjność tych destynacji podróżniczych. Determinantem był fakt, że migrantów tych narodowości coraz częściej możemy spotkać w naszym środowisku, co rodzi potrzebę, aby rozmawiać o wielokulturowości i tolerancji.
  • Nazwa
Geneza nazwy festiwalu ma etymologicznie kilka znaczeń: z jednej strony przedstawia względnie stały zespół przekonań i opinii, czerpanych z rozmaitych źródeł kultury, z drugiej zaś odnosi się do słowa „poglądowy”, czyli polegający na bezpośredniej, niejako namacalnej obserwacji. W ten empiryczny sposób chcemy stwarzać nowy, otwarty na innych ŚwiatoPogląd i za pomocą relacji ad oculos próbować opisywać Świat.
  • Cel
Przez dwa dni trwania Festiwal ŚwiatoPogląd zakłada realizację trzech oddzielnych bloków tematycznych, poświęconych poszczególnym krajom. W ramach każdego z nich, w programie zaplanowane są: – prelekcje polskich podróżników, ukazujące wybrany kraj z kilku odmiennych perspektyw – prezentacje sylwetek znawców przedmiotu- emigrantów z danego kraju, dające szansę poznania, nie tylko ich punktu widzenia, ale także historii związanych z przeprowadzką do Polski i spojrzenia na naszą ojczyznę; – podsumowujący panel dyskusyjny z udziałem wyżej wymienionych oraz zebranej publiczności.

Śledź nas na: Facebook ŚwiatoPogląd