Jesteśmy na wizycie studyjnej u Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity! 🇬🇷

To organizacja, która prowadzi działania włączające migrantów w srodowiska lokalne, a także integrujace wielokulturowe środowisko.

Spotkaliśmy się, aby zobaczyć jak pracują i jakie metody pracy stosują w swoich aktywnościach. A to wszystko by wzdrozyc wspólny projekt za rok! 🫱🏼‍🫲🏽

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni

Study visit in Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity operating in Athens, G2RED’s mission focuses on the empowerment of individuals with migrant backgrounds for equal participation..The aim of the visit was to get to know cultural context, knowledge sharing of both organizations and building partnership for future cooperation.

Project financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds and Norwegian Funds under the Active Citizens Program – Regional Fund