Urodziłam się w sercu Wielkiego Kaukazu. Kiedy mieszkałam w Gruzji ważne miejsce w moim życiu zajmował tradycyjny taniec gruziński oraz literatura. W tamtych czasach, mimo młodego wieku, włączałam się w działania wspierające odzyskiwanie niepodległości Mojej Ojczyzny – z przejęciem recytowałam patriotyczne wiersze na demonstracjach i przy okazji przedstawień w gruzińskich teatrach. W wieku 12 lat trafiłam z rodzicami nad Wisłę – miało być na chwilę, ale zostałam do dziś. W Polsce ukończyłam kolejne etapy edukacji, w tym techniki uzbrojenia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. 
W latach życia zawodowego związałam się z przemysłem m.in. zajmując się jakością w motoryzacji, zarządzając projektami w lotnictwie czy wreszcie prowadząc firmę dostarczającą systemy elektroniczne do testowania satelitów. W czasie studiów nadal byłam aktywna społecznie działając w organizacjach studenckich i samorządzie uczelnianym. 
Mieszkając w Polsce nie zapomniałam jednak o Gruzji. Wspólnie z mężem i przyjaciółką zakładaliśmy w 2004 r. Kaukaz.pl – pierwszy w polskim Internecie serwis poświęcony głównie Gruzji i Gruzinom. W pierwszej dekadzie XXI w. mocno angażowałam się w organizację rozmaitych wydarzeń przybliżających Gruzję Polakom. Od czasu do czasu udzielam się w mediach opowiadając o kulturze Gruzińskiej Ojczyzny i jej mieszkańcach. Natomiast poprzez serwis Viakaukaz.pl pomagam Polakom w organizacji transportu podczas podróży po Kaukazie.