Fundator i prezes Fundacji Inna Przestrzeń (od 2006 r.), wiceprezes NGO Caribbean Development Foundation (od 2008 r.), przewodniczący rady Fundacji IMI (od 2013 r.), współprowadzący jedyne wielojęzyczne radio w Polsce – www.IMIRadio.pl. Współinicjator i koordynator pierwszych edycji Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów Amnesty International (Write for Rights) (2001-2005). Współtwórca i dyrektor programowy międzynarodowych festiwali One Caucasus (od 2014) i Transkaukazja (od 2004 r.). Współtwórca i koordynator programowy Centrum Wielokulturowego w Warszawie (2014-2017, pilotaż od 2009 r.). Inicjator i główny facylitator czterech ogólnopolskich Międzysektorowych Forów ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych (2013-2015, Kraków, Lublin, Warszawa i Wrocław).
Wydawca publikacji – w tym nagradzanych w Polsce i na świecie książek z pogranicza architektury, ekonomii i sztuki współczesnej (Architektura Cienia – tomy I, II i III oraz Ministry of Highways. Guidebook through Performative Architecture of Tbilisi), a także publikacji zawierających komponenty edukacyjne: Słownika Wielokulturowy = Wielojęzyczny oraz Utopie Codzienności (współautor tej ostatniej).
Twórca programów edukacyjnych i szkoleniowych, prowadził warsztaty (w tym szkolenia trenerów) w ponad 20 krajów świata (m.in. Kaukaz, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej, Mongolia, Myanma, Tunezja, Karaiby) – w tym m.in. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli (Myanma – stan Arakan oraz Gruzja – region Marneuli) oraz liczne szkolenia dla trenerów (w Polsce i wielu miejscach świata). Tworzy scenariusze i realizuje warsztaty oparte o partycypacyjne planowanie  (przestrzenie – m.in. Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Centrum Kreatywności Nowa Praga w Warszawie, Plac Pecherska w Kijowie; krajowe programy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Surinamie, Trynidadzie i Tobago oraz na Jamajce i wiele innych).