Stworzenie mobilnej fotobudki promującej twórczość Emila Moise-Szalli. Zrealizowane w ramach programu Mikrowsparcia (Toruńska Agenda Kulturalna).