Wielokulturowi Sąsiedzi to projekt, która ma celu zaangażowanie wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w budowanie otwartego, lokalnego środowiska. Obejmuje on cykl działań, które mają zwiększyć poziom świadomości kulturowej i empatii wśród mieszkańców. Zaangażowane w projekt będą osoby w różnym pochodzeniu, a także o różnym wieku, czy też światopoglądach. Planowane wydarzenia będą dotyczyć zarówno komunikacji międzykulturowej, jak i lokalnych tradycji, kuchni, kultury oraz sztuki, tak by zachęcić uczestników zarówno do wspólnej rozmowy, jak i zabawy. 

Wzmacnianie integracji społecznej umożliwi obniżenie poziomu wykluczenia społecznego obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także pozwoli wzmocnić w mieszkańcach takie wartości jak otwartość, akceptacja i tolerancja. Celem projektu jest pokazanie, że wielokulturowość to atut naszego społeczeństwa, a akceptacja różnorodności powinna zacząć się już na poziomie lokalnym.

Wielokulturowi Sąsiedzi
Wielokulturowi Sąsiedzi
Wielokulturowi Sąsiedzi