Czas trwania projektu: 253 dni

Liczba wydarzeń: 17

Liczba uczestników wszystkich działań: 610

Liczba odbiorców wszystkich działań: 1200

Liczba obcokrajowców, którzy wzięli udział we wszystkich działaniach: 196

Liczba zaproszonych gości: 29

Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, a najstarszy uczestnik ok. 80 lat