Projekt Wielokulturowi Sąsiedzi był intensywnym i bogatym w doświadczenia czasem. Udało nam się zrealizować wiele wydarzeń i poznać fantastycznych ludzi! Od początku projekt udało nam się zorganizować:

  • trzy warsztaty kulinarne,
  • warsztaty komunikacji międzykulturowej,
  • warsztaty artystyczno-teatralne Kontynenty,
  • sześć audycji radiowych o wielokulturowości,
  • trzydniowy 4. Festiwal Kultury Podróży Światopogląd.

W łącznie 20 wydarzeniach zorganizowanych przez nas w ciągu roku wzięło udział ponad 600 osób. A cały projekt w liczbach przedstawia się następująco:

Podczas trzech dni Festiwalu ŚwiatoPogląd naprawdę dużo się działo!
Białoruś, Brazylię i Chiny poznaliśmy z wielu perspektyw – dyskusji z podróżnikami, obcokrajowcami, przyglądaliśmy się fotografiom, braliśmy udział w warsztatach, oglądaliśmy filmy i słuchaliśmy muzyki.
Cenimy sobie różnorodność i kompleksowość! Mamy nadzieję, że Festiwal pomógł Wam lepiej poznać te kultury i bardziej otworzyć się na inność.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.