Teodor Ajder urodził się w Kiszyniowie, Mołdowa. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie współprowadzi imigranckie pismo literackie „Mamałyga Warszawska”. Ostatni numer Mamamłygi (#4, 2019), „Szwadron szwargotań”-jest antologią nowej polskiej poezji protestu. Obronił pracę doktorską na wydziale nauk środowiskowych, medialnych i informacji, na Państwowym Uniwersytecie w Jokohamie (2006). W swojej praktyce pisarskiej często lawiruje pomiędzy językami, sporo tłumaczy, stara się łączyć sztuki wizualne z tekstami literackimi i krytycznymi, próbując zrozumieć kondycję imigrancką. Wydał języku angielskim tomik poetycki „Godzina miłości” (2004). Jest autorem zbioru opowiadań w języku rumuńskim „Wurda, wymiennik serc” (2006), powieści „Maska dla japonki”-(2008,2019), japońskiego dziennika „MoPoJaRo”, (2010,2019) i mini dramatu „Kakimaki”(2007). Współpracował z Polskimi czasopismami„Obieg”i„Lampa”i z gazetą„Wiza-vis”.