Wraz z końcem sierpnia dobiega końca projekt „PoznajMY się” realizowany na terenie województwa pomorskiego, chociaż jego zasięg stał się ogólnopolski. Czas na podsumowanie wszystkich działań.

W trakcie trwającego 312 dni projektu udało się nam zrealizować 5 działań. Najdłużej trwającym – od stycznia do czerwca – były międzykulturowe warsztaty teatralne dla młodzieży polskiej i ukraińskiej współtworzone z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Prowadzący – Monika Tomczyk i Łukasz Ignasiński przeprowadzili 49 warsztatów teatralnych dla ponad 800 uczniów z Pomorza. Po zakończonych warsztatach ukazały się scenariusze zajęć dla 4 grup wiekowych.

W kwietniu w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się seminarium „Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym” w którym wzięło udział 40 nauczycieli z regionu. Efektem spotkania jest e-przewodnik „Dobre praktyki i rekomendacje na temat pracy z uczniem/uczennicą z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym”

W maju ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Codzienność” do którego zgłosiło się 27 młodych Ukrainek i Ukraińców mieszkających w Polsce. Z prac powstała wystawa o tym samym tytule, która swój wernisaż miała podczas Dnia Kultury Ukraińskiej w Muzeum Emigracji, a następnie przez 2 tygodnie można było oglądać ją na Terminalu T2 na lotnisku im. Lecha Wałęsy.

18 czerwca w Muzeum Emigracji w  Gdyni odbyła się regionalna integracja kulturowa: PoznajMY się – Dzień Kultury Ukraińskiej. W programie były warsztaty haftu ukraińskiego – Wyszywanki, pokazy filmów dokumentalnych, finał konkursu fotograficznego oraz koncerty muzyki ukraińskiej – zespoł Rybonka i  Gordiy Starukh

Projekt dotarł do 98 590 odbiorców. Najmłodszy uczestnik naszych działań miał 7 lat, a szacujemy, że najstarszy ok. 75 lat.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny