Jesienią w partnerstwie z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej oraz Forumo teatras z Litwy odbył się projekt „Patrzę i widzę, słyszę i wiem, robię i rozumiem”.

– Wiele z elementów tych zajęć ma charakter gier i zabaw, a teatr jest świetną platformą do komunikacji, szczególnie w przypadku dzieci – zwracał uwagę Łukasz Ignasiński. – W ramach tych warsztatów wprowadzamy tematy migracji, czy przeprowadzki. Rozmawiając o tym i realizując proste ćwiczenia podejmujemy także kwestie wielokulturowości, tym bardziej, że coraz częściej w różnych świetlicach pojawiają się dzieci z innych krajów.

Program edukacyjno-teatralnych warsztatów realizowany był w ramach kontynuacji międzynarodowego seminarium „Usłyszeć innego/inną” finansowanego przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na Litwie (Fundacja Otwarta Litwa) oraz Funduszu Aktywni Obywatele – Krajowy w Polsce (Fundacja Batorego)

Łukasz Ignasiński i Oskar Wygonowski poprowadzili warsztaty kulturowo-teatralne, dotyczące tematów migracji, uchodźctwa i świadomości międzykulturowej.

In autumn, in partnership with CARITAS of the Archdiocese of Gdańsk and Forumo Teatras from Lithuania, the project „I look and see, hear and know, do and understand” was carried out.

– Many of the elements of these activities are games and fun, and theatre is a great platform for communication, especially in the case of children – pointed out Łukasz Ignasiński. – During these workshops, we introduce the topics of migration and relocation. By talking about it and carrying out simple exercises, we also address the issue of multiculturalism, especially since children from other countries increasingly appear in various community centres.

The program of educational and theatrical workshops was carried out as a continuation of the international seminar „Hear the Other” financed by the Active Citizens – National Fund in Lithuania (Open Lithuania Foundation) and the Active Citizens – National Fund in Poland (Batory Foundation)


Łukasz Ignasiński and Oskar Wygonowski conducted cultural and theater workshops on the topics of migration, refugee and intercultural awareness.