Wilam Horzyca Theatre in Toruń is an institution friendly and open to any viewers, including people with special needs. We gradually expand our artistic and educational offer available to foreigners.

Currently, our repertoire includes the performance „Koncert Marzeń” – „Dream Concert” – a fascinating journey through history of foreign music. The concert program includes, among others songs by Abby, Ella Fitzgerald, Marleny Dietrich, The Beatles, Madonna, Cindy Lauper, Bonni Tyler, Eurythmics, Chuck Berry, as well as Nirvana, Radiohead and Amy Winehouse.

We have prepared subtitles in English for the play „Krzyżacy” – „Teutonic Knights”. This is a modern, dynamic and daringly played adaptation of one of the most important Polish historical novels.

We organize the Contact International Theater Festival, during which we show the most interesting and important theater performances from around the world. So far, many theaters took part in the Contact from Australia, Belarus, Belgium, Bulgaria, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, Spain, the Netherlands, Yugoslavia, South Korea, Lithuania, Latvia, Germany, Norway, Poland, Russia, Romania, Switzerland, Sweden, Turkmenistan, Ukraine, USA, Uzbekistan, Hungary, Great Britain Britain, Vietnam, Italy. We provide the performances in English subtitles or simultaneous translation.

We also invite you to take advantage of the rich offer of theater workshops that we can conduct in English.

We are waiting for you.

Website of the Horzyca Theater: http://teatr.torun.pl/

The Spectators Service Office is open: from Monday to Friday, 9.00-16.00 on Saturdays from 10.00 a.m. to 2.00 p.m.
telephone: + 48 56 622 55 97; + 48 56 654 90 74
e-mail: bow@teatr.torun.pl

Workshops and theater availability Katarzyna Peplinska-Pietrzak
e-mail: edukacja@teatr.torun.pl telephone: + 48 696 572 383


Театр Wilam Horzyca у Торуні – це заклад, дружній і відкритий для будь -якого глядача, включаючи людей з особливими потребами. Ми поступово розширюємо нашу художню та освітню пропозицію, доступну для іноземців.

Наразі наш репертуар включає виставу «Концерт Марцен» – «Концерт мрії» – захоплюючу подорож історією зарубіжної музики. Програма концерту включає, серед іншого, пісні Еббі, Елли Фіцджеральд, Марлені Дітріх, The Beatles, Мадонни, Сінді Лаупер, Бонні Тайлер, Eurythmics, Чака Беррі, а також Nirvana, Radiohead та Емі Уайнхаус.

Ми підготували субтитри англійською мовою для вистави “Кшижаці” – “Тевтонські лицарі”. Це сучасна, динамічна та зухвало зіграна екранізація одного з найважливіших польських історичних романів.

Ми організовуємо Міжнародний театральний фестиваль «Контакт», під час якого показуємо найцікавіші та найважливіші театральні вистави з усього світу. До цього часу у Контакті брало участь багато театрів з Австралії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Китаю, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Югославії, Південної Кореї, Литви, Латвії, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Румунія, Швейцарія, Швеція, Туркменістан, Україна, США, Узбекистан, Угорщина, Великобританія, Великобританія, В’єтнам, Італія. Ми забезпечуємо вистави англійськими субтитрами або синхронним перекладом.

Ми також запрошуємо вас скористатися різноманітною пропозицією театральних майстер -класів, які ми можемо проводити англійською мовою.

Ми чекаємо на Вас.

Веб -сайт театру «Горжица»: http://teatr.torun.pl/

Офіс обслуговування глядачів працює: з понеділка по п’ятницю, 9.00-16.00 по суботах з 10.00 до 14.00.
телефон: + 48 56622 55 97; + 48 56654 90 74
електронна адреса: bow@teatr.torun.pl

Доступність майстерень та театрів Катажина Пеплінська-Пьетрзак
електронна адреса: edukacja@teatr.torun.pl телефон: + 48696 572 383


Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu jest instytucją przyjazną i otwartą dla wszystkich widzów, także osoby ze szczególnymi potrzebami. Stopniowo poszerzamy naszą ofertę artystyczną i edukacyjną dostępną dla obcokrajowców.

Obecnie w repertuarze mamy spektakl „Koncert marzeń” – fascynująca podróż przez historię muzyki zagranicznej. W programie koncertu są m.in. utwory Abby, Elli Fitzgerald, Marleny Dietrich, The Beatles, Madonny, Cindy Lauper, Bonni Tyler, Eurythmics, Chucka Berry, a także Nirvany, Radiohead, czy Amy Winehouse. Przygotowaliśmy napisy w języku angielskim do spektaklu „Krzyżacy”. To współczesna, dynamiczna i brawurowo zagrana adaptacja jednej z najważniejszych polskich powieści historycznych.

Organizujemy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, podczas którego pokazujemy najciekawsze i najważniejsze spektakle teatralne z całego świata. Do tej pory w Kontakcie wzięły udział teatry m.in. z Australii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch. Do spektakli granych w języku polskim zapewniamy napisy w języku angielskim lub tłumaczenie symultaniczne.

Zapraszamy także do skorzystania z bogatej oferty warsztatów teatralnych, które możemy przeprowadzić w języku angielskim.

Czekamy na Państwa.

Strona internetowa Teatru Horzycy: http://teatr.torun.pl/

Biuro Obsługi widzów jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 w soboty w godzinach 10.00-14.00.
+ 48 56 622 55 97; + 48 56 654 90 74
e-mail: bow@teatr.torun.pl

Warsztaty i dostępność teatru Katarzyna Peplinska-Pietrzak
e-mail: edukacja@teatr.torun.pl telefon: + 48 696 572 383