Wielokulturowi Sąsiedzi był to cykl działań włączających obcokrajowców przebywających w naszym województwie w budowanie lokalnego środowiska i wzmacniających integrację społeczną m.in. poprzez realizowanie aktywności powiązanych z kulturą i sztuką, a także edukację międzykulturową. Projekt aktywizował także Polaków, zwiększając poziom świadomości i empatii obywateli i obywatelek w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Aktywizowaliśmy osoby w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, kulturze i światopoglądach i by zachęcić do wspólnej rozmowy oraz budowania kultury dialogu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Partnerzy: Fundacja Emic, Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Współpracy Międzynarodowej / Центр международного сотрудничества, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu