W dniach 25-29 czerwca pojechaliśmy na wizytę studyjną do Chorowacji, a dokładniej do Suncokret Centre for Community Development and Kids Earth Fund Croatia.

Mimo, że od wojny na Bałkanach minęło już sporo czasu, to wciąż ich mieszkańcy borykają się z problemami integracji powojennej społeczności o mieszanym etnicznie charakterze.

Fundacja Suncokret pracuje z osobami wykluczonymi społecznie, głównie z dziećmi i młodzieżą z rodzin uchodźców bośniacko-chorwackich i serbskich.

Suncokret, podobnie jak my, opiera swoją działalność na pracy z grupami i całą społecznością na zasadach aktywnego uczestnictwa i upodmiotowienia przy jednoczesnym wspieraniu pozytywnych inicjatyw, inicjowaniu współpracy oraz wzajemnym poszanowaniu różnic.

Suncokret organizuje również wyjazdy międzynarodowe dla swoich odbiorców, być może uda im się przyjechać do nas, do Polski.

Budynek Suncokret było centrum kulturalnym w Gvozd, które powstało jeszcze przed wojną. Fundacja stworzyła przestrzeń do rozwoju dzieci i młodzieży

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny