Aby móc efektywniej wykonywać swoją pracę, regularnie zbieramy informacje o odbiorcach naszych działań. Staramy się poznać nawyki obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także dowiedzieć się, jak przebiega ich integracja z Polakami.

Udało nam się przeprowadzić ankiety wśród 132 obcokrajowców mieszkających w Polsce. Sprawdziliśmy, jak oceniają swoją integrację z Polakami oraz jak spędzają swój czas wolny. 112 osób zdecydowało się rozwiązać formularz w języku angielskim, natomiast 20 osób rozwiązało go w języku polskim. Okazuje się, że osoby, które rozwiązały formularz w języku polskim najczęściej spędzają czas wolny ze znajomymi Polakami (60%). Wśród osób, które rozwiązały formularz ankiety po angielsku taką odpowiedź zadeklarowało tylko 6%.

Osoby, które wypełniły ankiety po polsku, częściej korzystają z wydarzeń kulturalnych w swoim mieście i częściej integrują się z Polakami. To, co szczególnie cieszy, to fakt, że zdecydowana większość ankietowanych spotyka się z pozytywnym przyjęciem w swoim mieście.

Więcej wniosków znajduje się w infografikach

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.