Właśnie ukazała się nasza publikacja „Dobre praktyki i rekomendacje na temat pracy z uczniem/uczennicą z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym”. Wnioski w niej zawarte pochodzą z organizowanego w kwietniu seminarium dla nauczycieli i pedagogów „Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym”. Autorkami treści są moderatorki spotkania: Aleksandra Mońko i Aleksandra Musielak.

Ponad rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, która spowodowała masową przymusową migrację i przybycie do
polskich szkół nowych uczniów i uczennic jesteśmy już w innym miejscu. Pracując w szkole nie udzielamy już
tylko „pierwszej pomocy” nowo przybyłym dzieciom i młodzieży oraz uczniom i uczennicom, które dotychczas
uczyły się w polskiej szkole i muszą odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Obecnie mierzymy się z innymi
potrzebami.

W e-przewodniku znajduje się podsumowanie wystąpień seminaryjnych, wnioski, refleksje i rekomendacje oraz dobre praktyki oraz zasoby wirtualne.

Partnerem seminarium było Muzeum Emigracji w Gdyni.

Publikacja powstała w ramach projektu „PoznajMY się”, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym
E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym
E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym