Pierwszym z działań w ramach projektu PoznajMY się było przeprowadzenie ankiety wśród osób, które imigrowały do Polski. W ten sposób dowiedzieliśmy się jakie są ich potrzeby i codzienność obcokrajowców, którzy zdecydowali się zamieszkać w naszym kraju. Zauważamy, że Polska dla wielu z nich nie jest jedynie miejscem tymczasowego schronienia czy przejściowym przystankiem w podróży, ale staje się nowym domem na wiele lat.

W ankiecie wzięły udział 64 osoby. Dzięki tłumaczeniu na język ukraiński i angielski dotarliśmy do imigrantów z 5 kontynentów i 28 państw z czego najliczniejszą narodowością okazała się ukraińska (25). Ponad 70% respondentów stanowiły kobiety. Największa grupa ankietowanych – ponad 42% to osoby w młodym wieku pracowniczym. Najliczniej ankietę wypełniły osoy zamieszkujące Trójmiasto (25). Największa grupę wśród ankietowanych – koło 31% stanowią osoby, które są w Polsce rok. Wśród osób, które są w naszym kraju od pół roku do roku znaleźli się jedynie obywatele Ukrainy i Białorusi. Ankietowani wskazują, że czują się w Polsce dosyć bezpiecznie. Ponad połowa odpowiedziała, że chce zostać w Polsce. Osoby, które zadeklarowały, że nie chcą zostać w Polsce nisko oceniają swoją integrację z Polakami. Ankietowani wskazali, że spotykają się z poprawnym przyjęciem ze strony Polaków. Złe przyjęcie to odpowiedzi osób pochodzących z Filipin i Indii. Zapytaliśmy się także o wydarzenia kulturalne – czy są dopasowane do potrzeb kultury respondetna (tłumaczenia). Wśród osób, które zaznaczyły tak – większość pochodzi z Ukrainy.


Podsumowanie ankiet na poniższych infografikach.