Podsumowaniem teatralnych warsztatów międzykulturowych będzie stworzenie dwujęzycznych scenariuszy zajęć dla tych samych 4 grup wiekowych, dla których były prowadzone warsztaty. Materiały dydaktyczne mają wspomóc pedagogów w pracy z uczniami z rodzin migranckich i polskich.

Ze względu na odmienne potrzeby i sposób pracy scenariusze będą przygotowane dla czterech grup wiekowych:

  • klasy I-III;
  • klasy IV-VI;
  • klasy VII-VIII;
  • uczniowie szkół średnich.

Termin przygotowania materiałów:

lato 2023

Odbiorcy:

Nauczycielki i nauczyciele, pedagożki i pedagodzy, którzy w swojej pracy mają kontakt z wielokulturowymi grupami.