Ważną rolę w procesie aklimatyzacji i integracji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, specjaliści przypisują warsztatom międzykulturowym. Od lat zajmujemy się działalnością na tym polu, zauważając deficyt zajęć związanych z migracją i świadomością międzykulturową. W naszej pracy wykorzystujemy, jako kanał komunikacji język teatru. Zajęcia pozwalają na aktywny udział i współtworzenie przestrzeni artystycznej wypowiedzi. Wymieniamy się doświadczeniami wynikającymi z różnych sposobów poznawania świata i wzmacniamy poczucie sprawczości u młodych ludzi. Teatr jako przestrzeń komunikacji, akceptacji, tolerancji i autoekspresji jest doskonałą platformą emocjonalnego rozwoju.

Ze względu na odmienne potrzeby i sposób pracy przygotowaliśmy warsztaty dla czterech grup wiekowych:

  • klasy I-III; 
  • klasy IV-VI; 
  • klasy VII-VIII;
  • uczniowie szkół średnich.  

Czas trwania zajęć – 2h lekcyjne

Minimalna grupa uczestników – 10 osób

Podsumowaniem teatralnych warsztatów międzykulturowych będzie stworzenie dwujęzycznych scenariuszy zajęć dla tych każdej grupy wiekowej.

Termin realizacji warsztatów:

styczeń – czerwiec 2023

Odbiorcy:

Uczestnikami grup będzie 300 uczniów z rodzin migranckich i polskich.

Miejsca:

Zajęcia skierowane są do szkolnych świetlic Caritas

Prowadzący warsztaty:

MONIKA TOMCZYK:
Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Akademii Teatru Alternatywnego, pedagogiki specjalnej UŁ, nauczycielka dyplomowana, terapeutka SI( integracji sensorycznej), instruktorka Improwizacji Tańca, Symboliki Ciała oraz Eksperymentalnego Teatru Tańca. W swojej pracy wykorzystuje min.: pedagogikę teatru, metodę tańca kreatywnego opartą o teorię ruchu Labana, Life/Art Process Anny Halprin, dramę, edukację somatyczną na bazie metody Feldenkraisa.
W realizowanych projektach tworzy przestrzenie do twórczych działań i kreatywnego rozwoju, stawia na budowanie relacji z przyszłym widzem, włączając go poprzez warsztatowe podejście m.in. do budowania tkanki przedstawienia. Uzyskała certyfikat ŁCDNiKP „Nauczyciel Nowator”. Przez wiele lat związana z Teatrem Logos w Łodzi jako aktorka. Reżyseruje oraz występuje w eksperymentalnych spektaklach teatru niezależnego kolektywu Portiernia Sztuki. Tworzyła Pracownię Twórczego Widza w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Obecnie pracuje w Teatrze Miniatura w Gdańsku jako pedagożka teatru.

ŁUKASZ IGNASIŃSKI:
aktor, reżyser, nauczyciel akademicki, podróżnik, animator kultury. Absolwent PWST w Krakowie, stypendysta Institut del Teatre w Barcelonie. Współpracował z teatrami: Polskim w Bydgoszczy, Współczesnym w Szczecinie i Nowym w Warszawie. Od początku pracy zawodowej etatowy aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Prowadzący i organizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju praktyk teatralnych; m.in. na Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, WSB w Toruniu, , czy Lato w Teatrze. Podczas wypraw, m.in; do Peru, Indii, Meksyku, Birmy, Kambodży. Chile, Indonezji, Turcji czy na Kubę obserwuje zachowania, tradycje i rytuały, które pomagają mu w pracy twórczej budować nowe konteksty i metody porozumienia z drugim człowiekiem.

Zapisy:

Katarzyna Cybulska, Caritas Archidiecezji Gdańskiej
e-mail: kcybulska@caritas.gda.pl
tel.: 534 234 911

Pliki do pobrania:

Aktualności

Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP La Salle Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP La Salle Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP La Salle Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – druga połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – druga połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – druga połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – pierwsza połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – pierwsza połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – pierwsza połowa lutego – podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – styczeń podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – styczeń podsumowanie
Teatralne warsztaty międzykulturowe – styczeń podsumowanie