Prawie 40 pedagożek i pedagogów z Polski, Ukrainy i Białorusi wzięło udział w seminarium „Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym”. Międzykulturowe spotkanie odbyło się 15 kwietnia w sali multimedialnej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Otwarta formuła seminarium umożliwiła wymianę doświadczeń osób prowadzących i moderujących, ale przede wszystkim głos zabierali uczestnicy wydarzenia. Ważnymi spostrzeżeniami z pracy, a także prywatnymi historiami dzieliły się pedagożki, które same doświadczyły przymusowej migracji.

Przez ponad 4 godziny przewinęły się rekomendacje i dobre praktyki, a także wątpliwości i uwagi co do obecnego przygotowania do pracy z nowymi uczniami.

Jednym z efektów tego spotkania będzie e-przewodnik „Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym”, który odpowie na potrzeby zgłaszane podczas seminarium.

Dziękujemy za inspirujące spotkanie.

Fot. Kamil Majek | Ada Sanger

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “PoznajMY się” Fundacji You Plan Culture finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię i Funduszy Norweskich z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Seminarium wpisuje się w cykl spotkań ,,Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład!” realizowanych przez Muzeum Emigracji w Gdyni.