Od 6 do 10 lutego 2023r. zorganizowaliśmy aż 14 teatralnych warsztatów międzykulturowych.

Nasi prowadzący: Monika Tomczyk i Łukasz Ignasiński pojechali do 3 szkół, by razem z dziećmi i młodzieżą pracować nad zagadnieniami – wielokulturowością, narodem, Polską, migracjami czy uchodźstwem.

Szkoły, w których odbywały się warsztaty:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;
  • Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku;
  • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku.

Najmłodsi uczestnicy na warsztatach prowadzonych przez Monikę byli uczniowie I klasy. Dla nich motywem przewodnim była kuchnia świata i wspólny stół, przy którym można było się nim podzielić.

Klasy IV-VI wspólnie z prowadząca pracowały wykorzystując m.in. książki dotykające tematyki migracji – budując z nimi skojarzenia, a także tworząc wspólnie przestrzeń do działań.

Najstarsze klasy szkoły podstawowej pracowały razem z Łukaszem nad budowaniem mapy myśli dotyczących wspomnianych wcześniej zagadnień. Uczniowie byli również włączani w grupowe obrazowanie pojęć – tworząc scenki – nieruchome i ruchome.

Na wszystkich warsztatach podkreślana i wzmacniana była wzajemna integracja między uczestnikami.