28 lutego 2023r. Łukasz Ignasiński przeprowadził zajęcia dla klas VII i VIII w Szkole Podstawowej im. ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie.

Wraz z młodzieżą zastanawiali się nad pochodzeniem swojego imienia czy znaczeniu przeprowadzek. Pracowali razem również w przestrzeni – tworzyli rzeźby, które odzwierciedlały jak grupa myśli m.in o szkole, przeprowadzce, migracjach czy Polsce. Następnie tworzyli mapy myśli dotyczących wielokulturowości, ojczyzny czy uchodźctwa. W każdej z dwóch grup oprócz zadań tematycznych były również działania mające na celu integrację międzyklasową.

Foto: Ada Sänger