I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW MIĘDZYKULTUROWYCH
1) Organizatorem warsztatów jest Fundacja You Plan Culture w partnerstwie z Fundacją Emic.
2) Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wielokulturowi Sąsiedzi” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,
finansowanego z Funduszy EOG.
3) Program skierowany jest do osób pełnoletnich, zarówno Polaków, jak i migrantów mieszkających w Toruniu i okolicy.
4) Udział w warsztatach jest darmowy.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH „BIAŁORUŚ OD KUCHNI”
1) Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji Emic – partnera wydarzenia.
2) Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 4 maja 2022.
3) Ilość miejsc jest ograniczona do 15 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia.
4) Organizator do 5 maja powiadomi mailowo lub telefonicznie czy zgłoszona osoba została zakwalifikowana do wzięcia udziału w warsztatach.
5) W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników programu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru.
6) Uczestnik zgłaszający się na warsztaty zobowiązuje się do wzięcia udziału w spotkaniu.
7) Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach maksymalnie do 5 maja 2022.
8) Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie drogą mailową na adres youplanculture@gmail.com
9) Organizator ma prawo do wykluczenia ze spotkania osób, które zakłócają jego przebieg lub zachowują się niestosownie.
10) Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w foto i wideo relacji ze spotkania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu.
2) Dane osobowe uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UEL 119 z 4.05.2016 r.). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie w celach zgodnych z działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją warsztatów.
3) Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.