21 grudnia 2022 roku w Muzeum Emigracji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Poznajmy się”. W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy projektu – Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński z Fundacji You Plan Culture oraz przedstawiciele Partnerów projektu: Katarzyna Cybulska z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni.

„Fundacja You Plan Culture od początku swojego istnienia zajmuje się tematem tolerancji międzykulturowej i budowaniem wielokulturowego społeczeństwa w Polsce – temu też poświęcony jest projekt “Poznajmy się”. Razem z dorosłymi migrantami przybywają ich dzieci – chcemy włączyć uczniów migranckich przebywających w województwie pomorskim w budowanie lokalnego środowiska. Pragniemy wzmacniać integrancję społeczną poprzez realizowanie zajęć teatralnych. Projekt aktywizuje również nauczycieli, zwiększając poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. Chcemy wspólnie wypracować praktyki funkcjonowania w mozaice wielokulturowości, której doświadczamy coraz częściej w naszym kraju. Zainteresowanych pragniemy włączyć w warsztaty, seminaria i wydarzenia kulturalne.”
Łukasz Ignasiński

Pierwsze działania odbędą się już w styczniu – będa to warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych. Następnie zaplanowe są seminarium dla nauczycieli pt. “Praca z uczniem z doświadczeniem uchodźczym”. W czerwcu w Muzeum Emigracji odbędzie się wielokulturowe święto – Dzień Kultury Ukraińskiej, a na nim warsztaty rękodzieła, pokaz ukraińskich filmów dokumentalnych, wernisaż wystawy “Codzienność” i koncert zespołu ukraińskiego.

Więcej informacji: https://youplanculture.com/poznajmysie/ / https://www.facebook.com/youplanculture/ oraz u naszych partnerów.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/youplanculture/videos/453551540313857

Foto: Ada Sanger
Projekty graficzne: Martyna Tymrowska