Interviews during job shadowing in 2024. Bilateral and regional initiatives, Active Citizens Fund-National.

Representatives of organisations that try to integrate the two sides of the conflict tell us about the functioning of the multicultural environment in Nicosia.

Orestis Papamiltiades & Etinosa Erevbenagie-Johnbull from Generation for Change, CY

Lambors from Home for Co-operation

Video with English subtitles:

Rozmowy w ramach Job Shadowing w 2024 roku. Inicjatywy dwustronne i regionalne, Krajowego Funduszu Aktywnych Obywateli.

Przedstawiciele organizacji, które próbują integrować dwie strony konfliktu, opowiadają nam o funkcjonowaniu środowiska wielokulturowego w Nikozji.

Orestis Papamiltiades i Etinosa Erevbenagie-Johnbull z Generation for Change, CY

Lambors z Home for Co-operation

Wideo z napisami w języku angielskim (możliwa zmiana na automatyczne tłumaczenie na język polski):

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through a grant from the EEA and Norwegian Funds under the Active Citizens Programme – National Fund.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z dotacji EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy