Polska coraz częściej staje się kierunkiem migracji – czy to z powodów politycznych, edukacyjnych czy ekonomicznych.

Dzięki przygotowanej przez nas ankiecie, pragniemy dowiedzieć się jakie potrzeby przejawiają imigranci.

Czy czują się w Polsce bezpiecznie i czy odnajdują w swoim regionie działania związane z ich narodowością.

Termin realizacji badania:

grudzień 2022 – styczeń 2023

Odbiorcy:

Uczestnikami badania będą obcokrajowcy, którzy zamieszkali w Polsce

Sposób przeprowadzania:

Odpowiedzi będziemy zbierać dzięki ankiecie utworzonej na Google Forms: https://forms.gle/MNqzSkrafWeV6hy39

Results | Wyniki | результати

Research on the needs of the immigrants in Poland – results
Research on the needs of the immigrants in Poland – results
Research on the needs of the immigrants in Poland – results
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Вивчення потреб іммігрантів в Польщі – результати
Вивчення потреб іммігрантів в Польщі – результати
Вивчення потреб іммігрантів в Польщі – результати

Dowiedz się więcej o działaniu:

Poznajmy się! – Research / Опитування / Badanie
Poznajmy się! – Research / Опитування / Badanie
Poznajmy się! – Research / Опитування / Badanie