Działanie zakłada promocję ukraińskiej kultury i ukraińskości w Polsce. To wspólne święto integracji Polaków i Ukraińców.

Zaplanowane wydarzenia:

  • Familijne warsztaty rękodzieła ukraińskiego;
  • Przegląd dokumentalnych filmów ukraińskich;
  • Wernisaż wystawy prac z konkursu Codzienność;
  • Koncert zespołu Ukraińskiego.

Termin:

17 czerwca 2023

Odbiorcy:

Ukraińcy, obcokrajowcy i Polacy, a przede wszystkim miłośnicy poznawania innych kultur.

Miejsce:

Muzeum Emigracji w Gdyni

Więcej informacji wkrótce.