Od 13 do 28 lutego 2023r. zorganizowaliśmy 10 teatralnych warsztatów międzykulturowych.

Tym razem odwiedziliśmy 5 szkół by pracować nad zagadnieniami – wielokulturowością, narodem, Polską, migracjami czy uchodźstwem z dziećmi i młodzieżą z Trójmiasta.

Szkoły, w których odbywały się warsztaty:

  • Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie;
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Karola Olgierda Borchardta w Rumi;
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdańsku;
  • Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni;
  • Szkoła Podstawowa im. ks.dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie;

Monika Tomczyk przeprowadziła zajęcia dla młodszych roczników. Wspólnie eksplorowali tematykę migracji i wielokulturowości w nawiązaniu do książek edukacyjnych. Uczyli się wzajemnie współdziałać i tworzyć przestrzeń. Przybierali też różne zwierzęce postacie i migrowali w poszukaniu optymalnych warunków do życia. Na koniec tworzyli wspólny stół, przy którym dzielili się narysowanym jedzeniem.

Łukasz Ignasiński prowadził zajęcia dla klas VI- VIII. Wraz z młodzieżą zastanawiali się nad pochodzeniem swojego imienia czy znaczeniu przeprowadzek. Pracowali razem również w przestrzeni – tworzyli rzeźby, które odzwierciedlały jak dana grupa myśli m.in o szkole, przeprowadzce, migracjach czy Polsce. Następnie tworzyli mapy myśli dotyczących wielokulturowości, ojczyzny czy uchodźctwa.

Na wszystkich warsztatach podkreślana i wzmacniana była wzajemna integracja między uczestnikami.

Źródło: FB Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP nr 6 Gdańsk [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]
Teatralne warsztaty międzykulturowe – SP w Skrzeszewie [fotorelacja]