Aby móc efektywniej wykonywać swoją pracę, regularnie zbieramy informacje o odbiorcach naszych działań. Staramy się poznać nawyki obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także dowiedzieć się, jak przebiega ich integracja z Polakami.

W ramach projektu Wielokulturowi Sąsiedzi planujemy zrealizować badanie ankietowe wśród obcokrajowców mieszkających w Polsce, a na podstawie uzyskanych wyników przygotować edukacyjne infografiki.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wyniki zrealizowanego badania:

Analiza wyników ankiet
Analiza wyników ankiet
Analiza wyników ankiet
Różnorodność kulturowa – infografiki
Różnorodność kulturowa – infografiki
Różnorodność kulturowa – infografiki