2023 – Projekt Poznajmy się
2023 – Projekt Poznajmy się
2023 – Projekt Poznajmy się
Ankieta dla Polaków mających kontakt z imigrantami
Ankieta dla Polaków mających kontakt z imigrantami
Ankieta dla Polaków mających kontakt z imigrantami
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Badanie potrzeb imigrantów w Polsce – wyniki i infografiki
Codzienność – konkurs i wystawa fotografii
Codzienność – konkurs i wystawa fotografii
Codzienność – konkurs i wystawa fotografii
Dwujęzyczne scenariusze zajęć
Dwujęzyczne scenariusze zajęć
Dwujęzyczne scenariusze zajęć
Dzień Kultury Ukraińskiej
Dzień Kultury Ukraińskiej
Dzień Kultury Ukraińskiej
E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym
E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym
E-przewodnik – Praca z uczniem/uczennicą z doświadczeniem uchodźczym
Intercultural theatre workshops
Intercultural theatre workshops
Intercultural theatre workshops
IV Tydzień Makroregionalny UE – wizyta w ramach #ENGAGE!
IV Tydzień Makroregionalny UE – wizyta w ramach #ENGAGE!
IV Tydzień Makroregionalny UE – wizyta w ramach #ENGAGE!